Kapcsolat

E-mail:

info@miklosparkolohaz.com

 

Címünk:

4025 Debrecen, Piac utca 61

 

Hétfő: 8.00-12.00

Kedd: 8.00-16.00

Szerda: 8.00-16.00

Csütörtök: 8.00-16.00

Péntek: 8.00-12.00

Szombat: Zárva

Vasárnap: Zárva

Parkolás

 

Debrecen belvárosának legnagyobb parkolóháza megnyitotta kapuit.

Az Apollo Parkolóház 2011. június. 1.-étől várja parkolni vágyó ügyfeleit. 13 szinten 501 fedett férőhellyel ideális választás azoknak, akiknek a belvárosban akad dolguk.  

Parkolót keres, de nem tudja, hogy mennyi ideig van rá szüksége? Nem akar ide-oda szaladgálni a parkoló automata és a tartózkodási helye között? Kényelmes megoldás az Apollo Parkolóház!

 

 

Az első óra parkolásért csupán csak 200 Ft-ot kell fizetnie, míg a második órától kezdve egy óra parkolás csak 240 forintba kerül. A parkolásért a második órától kezdve 15 percenkénti számlázási rendszert vezettünk be.

 

Kedvezményes havi bérlet vásárlására is van lehetőség havi 11 000 Ft értékben. Ez korlátlan számú ki és belépést tartalmaz, időkorlát megkötése nélkül 0-22 óráig.

 

 

PARKOLÁSI SZABÁLYZAT

 

 I. A SZABÁLYZAT HATÁLYA

 

A Parkolási Szabályzat hatálya területileg kiterjed a Miklós Parkolóház Kft. által üzemeltetett valamennyi parkolóra. A Parkolási Szabályzat személyi hatálya kiterjed a jelzett parkolókat járművük időszakos tárolására igénybe vevő személyekre, illetve a parkolók területén bármely egyéb célból (pl.: karbantartás, javítás, stb.) tartózkodó személyekre.

Fogalom meghatározások:

 

parkoló: A Parkolási Szabályzat területi hatálya alá tartozó területek összessége, ahol a vendégek járműveiket a parkolóba történő behajtást követően tárolhatják.

 −bérlő: Azon természetes és jogi személyek köre, akik a parkolóba való behajtással szerződést kötöttek járművüknek parkoló területén történő tárolására.

parkolási szerződés: Olyan kétoldalú megállapodás, amely a parkoló üzemeltetője és a vendég között jön létre, a parkolóban történő járműelhelyezés feltételeinek szabályozására

üzemeltető: Miklós Parkolóház Kft.

 

 II. A PARKOLÓ HASZNÁLATÁRA VONATKOZÓ SZABÁLYOK

 

A parkolókba való behajtás a bejáratoknál elhelyezett utasítást adó, figyelmeztető, korlátozó és tiltó forgalomtechnikai táblákon lévő szabályok betartásának figyelembe vételével történhet. A parkolóba való behajtáskor a beléptető terminálon lévő gomb megnyomásával parkolójegyet kell kérni. Ezt követően a behajtás a sorompó automatikus felnyílásával válik lehetségessé. A parkolójegy (vonalkódos kártyát, illetve papír alapú azonosító) készhez vételével jön létre a parkolási szerződés. A vendég tudomásul veszi, hogy alá kell vetnie magát a parkoló rendszabályainak, ezzel egyidejűleg jogosulttá válik, hogy járművét a parkolóban, a foglaltság-jelző által zöld jelzéssel szabadnak jelzett helyen leállítsa.

 

A parkolót igénybevevő vendég tudomásul veszi, hogy a leállított jármű őrzéséért, a parkolás során a járműben keletkezett károkért, a járműben elhelyezett tárgyakért, értékekért az üzemeltető felelősséget nem vállal.

 

A járműveket úgy kell leállítani, hogy azok kizárólag a felfestett burkolati jelek által határolt parkolóhelyet foglalják el. A jármű leállítása után a járművet az előírásoknak megfelelően biztosítani kell, a kéziféket be kell húzni és a járművet be kell zárni, vagyonvédelmét biztosítani kell. A parkolóból való kihajtás a kifizetett parkolójegy birtokában lehetséges. A parkolójegy kifizetése a parkolójegy automatáknál történik. Kifizetett parkolójegy esetén a kihajtás a sorompó automatikus felnyílásával válik lehetségessé.

 

A parkolóban a KRESZ szabályai érvényesek. Az útjelzéseket figyelembe kell venni, a parkoló személyzetének utasításait a többi vendég és a parkoló normál üzemmenetének fenntartása érdekében be kell tartani. A parkolóban a gyalogosoknak fokozott figyelemmel kell közlekedniük, körültekintően kell áthaladniuk a járművek közlekedésére fenntartott közlekedési sávokban. Rendkívüli események (pl.: tűzriadó, bombariadó) bekövetkeztekor a vendégeknek késedelem nélkül el kell hagyniuk a parkolók területét. Járművükkel ezen esetekben csak akkor hajthatnak ki a parkolóból, ha az üzemeltető megkapta a szükséges hatósági felhatalmazást a parkoló normál üzemelési rendjének visszaállítására.

 

 III. PARKOLÁSI DÍJ

 

A parkoló a bérlettel rendelkezőknek mindennap 5-22 óra közötti időszakban folyamatosan üzemel. A parkolókba való behajtás akkor nem lehetséges, ha rendkívüli esemény miatt az üzemeltető a parkolót lezárta, illetve akkor, ha a parkoló megtelt. A parkolókban lévő szabad helyek számáról, valamint a parkoló megtelt állapotáról a parkolók bejáratánál elhelyezett telítettségjelző berendezések adnak információt a behajtani kívánó vendégek részére.

 

 

 

 

A mindenkor érvényes parkolási díjak a következőek:

 

Az első 60 perc:                                   240. Ft.

A második megkezdett órától:              60 Ft. / 15 perc

 

Havi bérlet:                                          11.000.- ft

 

Parkolóbérletet szeretnék

Kérem adja meg autója rendszámát, az Ön nevét és elérhetőségét, hogy az elkészült bérlet elkészülte után fel tudjuk venni Önnel a kapcsolatot.

Adataim *:

A csillaggal (*) jelölt mezők kitöltése kötelező!


 

A havi bérlet az adott hónap utolsó naptári nap 24. órájáig érvényes.

 

Mélygarázs havi bérletet a parkoló őrnél/a helyszínen az adatok megadása után lehet váltani.

 

A parkolási díj kifizetése után a vendégnek 15 perc áll rendelkezésére a parkoló elhagyására. A parkolójegyet a parkolóból való kihajtásig gondosan meg kell őrizni. A parkolójegy elvesztéséről azonnal értesíteni kell a parkoló üzemeltetőjét. A parkolójegy elvesztéséből eredő károk a parkolást igénybevevő személyt terhelik. A parkolójegy elvesztése esetén az automatáknál 5280 Ft pótdíj fizetendő. 

 

 

IV.TILALMAK

 

Tilos a garázsban:

 

−a KRESZ szabályainak megszegése,

−a parkoló normál üzemmenetének bárminemű akadályozása,

−dohányzás vagy nyílt láng használata,

−olyan jármű leállítása, amelynek üzemanyagtartályából gáz  vagy olaj szivárog,

−gázüzemű jármű behajtása, leállítása,

−bármilyen típusú tűzveszélyes anyag parkolóba történő bevitele, tárolása, akár bármely jármű alkotórészeként is, kivéve a jármű üzemanyagtartályában lévő üzemanyagot,

−járművek leállítása a megjelölt parkolóhelyeken kívül, különösen vészkijáratok, ki- és bejáratok,

−a leállított járműveken bármilyen szerviz munka végzése,

−rendszám nélküli, vagy olyan jármű leállítása, amely a közlekedési előírásoknak nem felel meg,

−a parkolóban szórólap terjesztése.

 

 V.SZANKCIÓK A TILALMAK MEGSZEGŐI SZÁMÁRA

 

Amennyiben a vendég vagy a parkolóban tartózkodó bármely más személy megzavarja a parkoló üzemeltetési rendjét, megszegi a tilalmakat, veszélyezteti a parkoló biztonságát, az üzemeltető jogosult őt kiutasítani a parkolóból. Ha a kiutasítás eredménytelen, az üzemeltető bejelentéssel él az illetékes hatóságok irányába és ezen bejelentés eszközlésével intézkedik a parkoló rendjét megzavaró személy, illetve a parkoló biztonságos üzemmenetét veszélyeztető jármű eltávolíttatásról, nyilvános területre történő elszállíttatásról a szabálytalanságot előidéző személy költségére. A parkolást igénybe vevő köteles az általa más járműben vagy a parkolás-technikai berendezésekben okozott kárért kártérítést fizetni. Az ilyen jellegű eseteket azonnal jelenteni kell a parkoló üzemeltetőjének.

 

 VI.VEGYES RENDELKEZÉSEK

 

Az üzemeltető nem felelős harmadik személy magatartásáért, különösen az általa okozott sérülésekért, vandalizmusért, lopásért, betörésért, függetlenül attól, hogy a harmadik fél jogosan vagy jogosulatlanul tartózkodik a parkolóban. Az üzemeltető csak azokért a károkért felelős, amelyeket a szolgálatot teljesítő dolgozói figyelmetlenségből vagy szándékosan okoztak. Minden felelősség az üzemeltető felelősségbiztosítási kötelezettsége összegére korlátozódik. A jelen szabályzatban, illetve a parkolási szerződésben nem szabályozott kérdésekben a MP INNOVÁCIÓ Kft. Szerződési Feltételeinek rendelkezései az irányadóak.